ફાઈલ તસ્વીર

>> કુંવરજી બાવળીયા(ભા.જ.પા.) : 90268
>> અવસર નાકીયા(કોંગ્રેસ) : 70283

• કુંવરજી બાવળીયા ભાજપની 20000 મતની લીડથી જીત
•કુંવરજીની જીતની સાથે ભાજપની વિધાનસભામાં 100 સીટ પુર્ણ.