ભારતીય બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણી, નિતા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને શ્લોકા અંબાણી બીકેસીના ધીરુભાઈ અંબાણી સ્ક્વેરના જીયો વર્લ્ડ સેન્ટરમાં જોવા મળ્યા હતા. અંબાણી પરિવારે આકાશ અંબાણીના લગ્ન પહેલા બાળકોને ભોજન કરાવ્યું હતું.