જામનગર મોર્નિંગ - ગુજરાત


સરકારી નોકરી માટે સખત મહેનત કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે આજે એક સારા સમાચાર છે. GPSC એ સાત પરીક્ષાઓ માટે તેનું કેલેન્ડર બહાર પાડ્યું છે. એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે પ્રારંભિક પરીક્ષા 8 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાશે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ આજથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકશે.

GPSC એ સાત પરીક્ષાઓનું પ્રિલિમ કેલેન્ડર જાહેર કર્યું, ધોરણ I-II ની પરીક્ષા 8 જાન્યુઆરીએ અને લો ઓફિસર, ક્યુરેટર અને ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ સર્વિસિસની પરીક્ષા 22 જાન્યુઆરીએ લેવાશે.

એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર, પ્રિન્સિપાલ ક્લાસ-2 અને એન્જિનિયરિંગ સર્વિસની પરીક્ષા 5 ફેબ્રુઆરીએ લેવામાં આવશે. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા 8મી જાન્યુઆરીથી 5મી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન વિવિધ જગ્યાઓ માટે પ્રારંભિક પરીક્ષા લેવામાં આવશે.