જામનગર મોર્નિંગ - જામનગર : જામનગરના સીટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના ત્રણ વર્ષ પહેલાના ખુનની કોશીશ અંગેના એક ગુન્હામાં નાસ્તા-ફરતા આરોપીને રાજકોટ આર.આર.સેલ.ની ટીમે વોચ ગોઠવી પડધરી થી ઝડપી લીધો છે અને સીટી બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં સુપ્રત કરી દીધો છે. 
રાજકોટ રેન્જના ડી.આઈ.જી. સંદીપ સિંઘ દ્વારા નાસ્તા-ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે સ્પેશ્યલ સ્કોર્ડ બનાવી હતી અને રાજકોટ આર.આર.સેલ.ની ટિમ દ્વારા નાસ્તા-ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે જુદા જુદા વિસ્તારોમાં વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી જે દરમ્યાન જામનગરના સીટી બી ડિવિઝનના આહથી ત્રણ વર્ષ પહેલાના હત્યા પ્રયાસ અંગેની કલમ 307 હેઠળના ગુન્હામાં નાસ્તા-ફરતા આરોપી જામનગરના ગોકુલનગર વિસ્તારમાં રહેતા માંડણ માલદે જોગલ નામના શખ્સને પડધરી પાસેથી ઝડપી લીધો છે અને જામનગરના સીટી બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં સુપ્રત કરી દીધો છે.