જામનગર મોર્નિંગ - દ્વારકા :ખંભાળીયામાં રેલવે સ્ટેશન સામેથી પોલીસે જાહેરમાં વર્લી-મટકાનો જુગાર રમી રહેલા સાહિદ ઉર્ફે સાયલો, હુશેનમીયાં, રૂપસંગ ગંગારામ સોલંકી અને નાથાભાઈ જીવાભાઈ રાઠોડ લઇ, ધોરણસર કાર્યવાહી કરી હતી.