જામનગર મોર્નિંગ : દેવભૂમિ દ્વારકા તા.૧૧, જાન્‍યુઆરી, દેવભુમિ દ્વારકા જિલ્લાની જિલ્લાકક્ષાની પતંજલી યોગ, સિનિયર સિટીઝન તથા વિકલાંગ વોલીબોલની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેમાં સિનિયર સિટીઝના કન્વિનરશ્રી બી.એસ.ગોજીયા મો. ૯૮૨૫૬૯૮૨૧૧ છે. આ સ્‍પર્ધા તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૯ના સવારે ૭ કલાકે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ, ખંભાળીયા ખાતે યોજાશે. જયારે વિકલાંગ વોલીબોલની સ્‍પર્ધાના કન્વિનરશ્રી બી.એસ.ગોજીયા મો. ૯૮૨૫૬૯૮૨૧૧ છે. આ સ્‍પર્ધા તા.૨૧-૦૧-૨૦૧૯ના બપોરના ૩ કલાકે નગરપાલિકા ગાર્ડન મેદાન, ખંભાળીયા ખાતે યોજાશે. જેની લાગતા વળગતાઓએ ખાસ નોંધ લેવી. તેમ જિલ્‍લા રમત ગમત અધિકારીશ્રી રાવલીયાની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્‍યું છે.