ધુળેટી રમતા ગ્રામજનો

જામનગર મોર્નિંગ - પોરબંદર
પોરબંદર જીલ્લાના વિસાવાડા ગામે ધુળેટીની અનોખી ઉજવણી કરવામા આવે છે જેમા ગામ લોકો એક બિજાને છાણા મારી અને ધુળેટી ઉજવેછે.
વર્ષોથી  વિસાવાડા મા આ રીતે ઉજવણી કરવામા આવે છે.જેમા એક બિજા પર છાણાના છૂટ્ટા ઘા કરી અને મારવામા આવે છે. 
આ છાણા ની રમતમા કોઈ એક બિજા  સાથે મન દુ:ખ રાખતા નથી, 
એક બિજા પ્રત્યે ભાઇચારો વધે અને ખોટા વેર ઝેર ઉભા ન થાય માટે આ રમતનુ આયોજન કરવામા આવે છે.