કોટન કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડીયામાં સાંસદ પૂનમબેન માડમની ભલામણથી ધ્રોલમાં વધારાના બે અને જામજોધપુરના નરમાણામાંથી કોટન ખરીદી થનાર હોય ખેડૂતો માટે મોટી રાહત થઈ: મુખ્યમંત્રી, કૃષિ મંત્રી તેમજ રાજય સરકારશ્રીનો અને કેન્દ્દ સરકારનો આભાર વ્યક્ત કરતા સાંસદ પૂનમબેન માડમ: દેવભૂમિ દ્રારકા જીલ્લામાં પણ આ પ્રમાણે ખરીદ કેન્દ્દો કાર્યરત કરાવવા જહેમત ઉઠાવતા સાંસદ પૂનમબેન માડમ
જામનગર મોર્નિંગ - જામનગર 
સંસદસભ્ય પૂનમબેન માડમના પ્રયાસોથી જામનગર જીલ્લામાં વધુ કપાસ ખરીદ કેન્દ્રો ખુલ્યા છે જે અંગે સંસદસભ્ય પૂનમબેન માડમની ભલામણથી દ્રોલ-જોડીયા તાલુકાઓ માટે દ્રોલ તાલુકામાં વધારાના બે અને જામજોધપુર તાલુકામાં એક નવા કેન્દ્રો ઉપરથી કપાસની ખરીદી થનાર હોવાથી ખેડૂતો માટે મોટી રાહત થઈ હોય સંસદસભ્ય પૂનમબેન માડમએ આ અંગે મદદરૂપ થવા બદલ રાજયના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કૃષિ મંત્રી આર.સી.ફળદુ  અને રાજય સરકારનો તેમજ કેન્દ્ર સરકારશ્રીનો આભાર વ્યકત કર્યો છે.
સાથે સાથે દેવભૂમિ દૂદરકા જીલ્લામાં પણ આ પ્રમાણે કપાસ ખરીદ કેન્દ્રી કાર્યરત થાય તે માટે સંસદસભ્ય પૂનમબેન માડમએ ખાસ જહેમત હાથ ધરી છે તેવી જ રીતે જામનગર જીલ્લામાં પણ હજુ વધુ એક કેન્દ્ર લાલપુરમાં કાર્યરત થાય તે માટે પણ સાંસદ પૂનમબેન માડમ પ્રયત્નશીલ છે.
જામનગર-્રધ્રોલ-જામજોધપુર તાલુકામાં કપાસની ટેકાના ભાવે ખરીદીની વધુ વ્યવસ્થા થાય તેમજ જોડીયા તાલુકાના ખેડૂતો માટે પણ વ્યવસ્થા થાય તે માટે જનપ્રતિનિધીઓ, ખેડૂતો, કાર્યકર્તાઓ ની રજુઆતો મળતા તે રજુઆતને ગંભીરતાથી લઈ સંસદસભ્ય પૂનમબેન માડમએ કોટન
કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડીયાને ભલામણ કરી ધ્રોલ-જોડીયા તાલુકાના ખેડૂતો માટે વધારાના બે કેન્દ્રો તેમજ જામજોધપુર તાલુકાના ખેડૂતો માટે વધારાનું કેનદ નરમાણા ખાતે કાર્યરત કરવા જણાવ્યુ હતુ.
આ ભલામણના પગલે સી.સી.આઈ. દ્રારા ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી માટે વધુ કેન્દ્રો મંજુર થયા છે જે નજીકના સમયમાં કાર્યરત થનાર છે. જેથી લગત વિસ્તારના ખેડૂતોને કપાસ વેચવા માટે ખૂબ જ સાનુકુળતા સાથે રાહત રૂપ બની રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગર તાલુકો વિસ્તારની દૂષ્ટીએ મોટો હોય, તાલુકામાં એક જ કપાસ વેચાણ કેન્દ્ર હતુ અને સાંસદ પૂનમબેન માડમની જહેમતથી વધુ બે કેન્દ્રો કાર્યરત થયા છે.