જામનગર મોર્નિંગ - જામનગર તા.07 : જામનગર જીલ્લાના પોલીસ વડા શ્રી દીપન ભદ્રન નાઓની સુચના તથા એલ.સી.બી. ના પો.ઇન્સ.શ્રી કે.જી.ચૌધરીના માર્ગદર્શન મુજબ એલ.સી.બી. સ્ટાફના પો.સ.ઇ.શ્રી આર.બી.ગોજીયા તથા પો.સ.ઇ. શ્રી બી.એમ.દેવમુરારી તથા પો.સ.ઇ.શ્રી કે.કે.ગોહીલ તથા સ્ટાફના માણસો જામનગર શહેર વિસ્તારમાં પ્રોહી જુગારના કેશો શોધી કાઢવા અંગે પેટ્રોલીંગમાં હતા દરમ્યાન એલ.સી.બી. સ્ટાફના અજયસિંહ ઝાલા તથા યશપાલસિંહ જાડેજાને મળેલ ખાનગી હકિકત આધારે જામનગર શહેરમાં હરીયા સ્કુલ , હરસિધ્ધી મંદીર પાસેથી આરોપી કપીલભાઇ રાજુભાઇ મોટવાણી રહે . દિ.પ્લોટ -૬૪ , જામનગર વાળાના કબ્જાના એકટીવા મો.સા. માંથી ઇગ્લીશ દારૂ બોટલ નંગ -૮ કિ.રૂ. ૩૨૦૦ / એકટીવા મો.સા. કિ.રૂ. ૩૦,૦૦૦ / - તથા એક મોબાઇલ ફોન કિ.રૂ. ૫૦૦ / - મળી કુલ રૂ . ૩૩,૭૦૦ / - ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડી મજકુર આરોપી વિરૂધ્ધ પો . હેડ.કોન્સ . દિલીપભાઇ તલાવડીયાએ ફરીયાદ રીપોર્ટ આપતા એ.એસ.આઇ. સંજયસિંહ વાળાએ પ્રોહીબીશન ધારા હેઠળ કાયદેસર ની કાર્યવાહી કરેલ છે . દારૂ સપ્લાય કરનાર ભરતભાઇ મહાદેવભાઇ ભરવાડ રહે . ધાણીથર તા.રાપર જી.કચ્છ ભુજ વાળાને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે . આ કાર્યવાહી પો.ઇન્સ.શ્રી કે.જી.ચૌધરીની સુચના થી પો.સ.ઇ. શ્રી આર.બી.ગોજીયા , પો.સ.ઇ. શ્રી બી.એમ.દેવમુરારી , શ્રી કે.કે.ગોહીલ તથા એલ.સી.બી. સ્ટા દ્વારા કરવામાં આવેલ છે.