ઉપલા અધિકરીએ અધિકારી અને મહિલાકર્મીને ખખડાવી નાખ્યા 

જામનગર મોર્નિંગ - જામનગર 


જામનગર મહાનગરપાલિકાની એક શાખામાં અધિકારી અને નીચલા વર્ગની મહિલા કર્મચારી ઓફિસમાં જ રંગરેલીયા મનાવતો હતો. ભાંડાફોડ ત્યારે થયો જ્યારે અન્ય મહિલા કર્મચારી કોઈ કામસર આ ચેમ્બરમાં જતા બંને કઢંગી હાલતમાં રાસલીલા રચાવી રહ્યા હતા. આ બનાવ બાદ નજરે જોનાર મહિલા કર્મચારીએ દેકારો બોલાવ્યો હતો જેને માંડ માંડ શાંત કરવામાં આવી હતી.પરંતુ આ ઘટના જંગલમાં આગની જેમ મહાનગરપાલિકામાં ફેલાઈ ગઈ અને ચોતરફે ભારે ચકચાર જગાવી છે. આ બનાવથી અધિકારીઓ પણ મુંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકા અવારનવાર વિવાદોમાં રહેવા ટેવાયેલી છે ત્યારે બે દિવસ પહેલા મહાનગરપાલિકામાં આવેલી ખૂબજ વ્યસ્ત શાખામાં ખૂણામાં આવેલી એક ચેમ્બરમાં અધિકારી તેની જ મહિલા કર્મચારી કે જેને ગેરકાયદેસર રીતે પોતાની પાસે નોકરીમાં રાખીને બેઠા છે તેની સાથે રંગરેલિયા મનાવતો હતો ત્યારે અન્ય મહિલા કર્મચારી કોઈ કામસર આ ચેમ્બરમાં જતા કઢંગી હાલતમાં રહેલા બંનેનો ભાંડાફોડ થયો હતો.

આ બનાવ બાદ નજરે જોનાર મહિલા કર્મચારીએ દેકારો બોલાવ્યો હતો જેને માંડ માંડ શાંત કરવામાં આવી હતી અને આ ઘટનાથી અધિકારીઓ પણ દોડી આવ્યા હતા પરંતુ આમાં શું પગલા લેવા અને મહાપાલિકાની આબરૂને બટ્ટો લાગે તેમ હોય જવાબદાર અધિકારીને ખખડાવીને તેને હાલ તો જવા દીધો છે. પરંતુ આ ઘટના જંગલમાં આગની જેમ મહાનગરપાલિકામાં ફેલાઈ ગઈ અને ચોતરફે આની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છેજામનગર મહાનગરપાલિકામાં અધિકારી અને મહિલાકર્મી ઓફિસમાં જ રંગરેલીયા મનાવતા રંગેહાથ ઝડપાયા અને પછી…

જામનગર મહાનગરપાલિકાની એક શાખામાં અધિકારી અને નીચલા વર્ગની મહિલા કર્મચારી ઓફિસમાં જ રંગરેલીયા મનાવતો હતો. ભાંડાફોડ ત્યારે થયો જ્યારે અન્ય મહિલા કર્મચારી કોઈ કામસર આ ચેમ્બરમાં જતા બંને કઢંગી હાલતમાં રાસલીલા રચાવી રહ્યા હતા. આ બનાવ બાદ નજરે જોનાર મહિલા કર્મચારીએ દેકારો બોલાવ્યો હતો જેને માંડ માંડ શાંત કરવામાં આવી હતી.પરંતુ આ ઘટના જંગલમાં આગની જેમ મહાનગરપાલિકામાં ફેલાઈ ગઈ અને ચોતરફે ભારે ચકચાર જગાવી છે. આ બનાવથી અધિકારીઓ પણ મુંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકા અવારનવાર વિવાદોમાં રહેવા ટેવાયેલી છે ત્યારે બે દિવસ પહેલા મહાનગરપાલિકામાં આવેલી ખૂબજ વ્યસ્ત શાખામાં ખૂણામાં આવેલી એક ચેમ્બરમાં અધિકારી તેની જ મહિલા કર્મચારી કે જેને ગેરકાયદેસર રીતે પોતાની પાસે નોકરીમાં રાખીને બેઠા છે તેની સાથે રંગરેલિયા મનાવતો હતો ત્યારે અન્ય મહિલા કર્મચારી કોઈ કામસર આ ચેમ્બરમાં જતા કઢંગી હાલતમાં રહેલા બંનેનો ભાંડાફોડ થયો હતો.

આ બનાવ બાદ નજરે જોનાર મહિલા કર્મચારીએ દેકારો બોલાવ્યો હતો જેને માંડ માંડ શાંત કરવામાં આવી હતી અને આ ઘટનાથી અધિકારીઓ પણ દોડી આવ્યા હતા પરંતુ આમાં શું પગલા લેવા અને મહાપાલિકાની આબરૂને બટ્ટો લાગે તેમ હોય જવાબદાર અધિકારીને ખખડાવીને તેને હાલ તો જવા દીધો છે. પરંતુ આ ઘટના જંગલમાં આગની જેમ મહાનગરપાલિકામાં ફેલાઈ ગઈ અને ચોતરફે આની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.