અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ ધૂળેટીની મોજ માણી 

જામનગર મોર્નિંગ - ખંભાળિયા (કુંજન રાડિયા)


રંગ અને ઉત્સાહના પર્વ એવા ધુળેટીને સમગ્ર પંથકના લોકોએ ભવ્ય રીતે ઉજવ્યો હતો. આજે ધુળેટી પ્રસંગે સવારથી જ સમગ્ર નગરમાં યુવા હૈયાઓમાં અનેરો થનગનાટ જોવા મળ્યો હતો. વિવિધ પ્રકારના રંગોથી સૌ કોઈ એકબીજાને રંગી અને હુતાસણી પર્વની ઉજવણી કરી હતી.

શહેરના જુદા-જુદા લતાઓ તેમજ સોસાયટીઓમાં લોકોએ આજે ડી.જે. તથા ઢોલ-નગારા સાથે એકબીજાને રંગી અને "બુરાના માનો હોલી હૈ" કહી અને રંગોથી રંગ્યા હતા. ખાસ કરીને યુવાનો-યુવતીઓના ઘેરૈયા શહેરના જુદા જુદા માર્ગો પર જોવા મળ્યા હતા અને એકબીજાને પ્રેમ અને ઉમંગથી રંગીને ધુળેટી પર્વની અનેરી મોજ માણી હતી.

આ પર્વને નાના બાળકોએ પણ મન ભરીને મળ્યો હતો. એકંદરે સૌ-કોઈએ પોતાના મનમાં બાળપણ લાવી અને રંગભીની મોજ માણી હતી.