જામ ખંભાળિયા, તા. ૦૯-૧૧-૨૦૨૩ : દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા, જાહેર સુલેહ શાંતિ અને સલામતી જળવાઇ રહે અને કોઇ અનિચ્છનિય બનાવો બનવા ન પામે તે માટે અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ દ્વારા એક હુકમ પ્રસિધ્ધ કરી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં તા. 6 ડિસેમ્બર સુધી વિવિધ દર્શાવ્યા મુજબના કૃત્યો કરવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.

જેમાં શસ્ત્ર, દંડ, તલવાર, ભાલા, ધોકા, છરી, લાકડી અથવા લાઠી અથવા કોઇ પણ પ્રકારના શારીરિક ઇજા કરી શકાય તેવા શસ્ત્રો અને ક્ષયકારી કે સ્ફોટક દારૂગોળો લઇ જવા, મનુષ્ય અથવા તેના શબ કે અન્ય આકૃતિઓ અથવા પુતળા દેખાડવા ઉપર, અપમાન કરવાના ઇરાદાથી જાહેરમાં બિભત્સ સૂત્રો પોકારવા, ગીતો ગાવા અને ટોળામાં ફરવા ઉપર કે પથ્થરો ફેકી શકય તેવી બીજી વસ્તુઓ અથવા વસ્તુઓ ફેંકવા કે ધકેલવાના યંત્રો સાથે લઈ જવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે.
આ પ્રતિબંધ અધિકૃત પરવાનગી ધરાવનારાઓને લાગુ પડશે નહીં.